Individuele Coaching


Coachen op Maat

 

Inzicht geven, lef en durf oproepen.

Coachen is bij uitstek een persoonlijke benadering. Samen met uw coach gaat u, na een grondige analyse van uw probleemstelling, op zoek naar competenties of eigenschappen die u helpen om in alle werk- en privésituaties competent en authentiek te kunnen reageren.

Wij bieden coaching aan in vijf vormen:

  •   Het coachtraject op zichzelf: een individuele counseling, supervisie van u, uw functioneren   en uw werksituatie.
  •   Coaching voorafgaand aan een training of trainingstraject.
  •   Na een training, om hetgeen in de training aan nieuw gedragsrepertoire is geleerd, te           integreren in de praktijk.
  •   Coaching met thema’s zoals Staan en Presenteren, Timemanagement en                               Projectmanagement.
  •   Coaching in combinatie met de BarOn EQ-i test.

De thema’s van de coachgesprekken zijn sterk afhankelijk van uw wensen.

Werkwijze

Voorafgaand aan het individuele coachtraject vindt een intake plaats. In dit gesprek wordt samen met u een eerste analyse gemaakt van uw situatie, uw leerdoel vastgesteld en een schatting gemaakt van het benodigde aantal gesprekken. Dit wordt vastgelegd in een leercontract.

Ons doel als coach is praktisch en concreet ervoor te zorgen dat u in beweging komt. Dat u uw eigen persoonlijkheid zo kunt inzetten dat u aan de eisen van uw functie kunt voldoen. Hiervoor sluiten wij ieder coachgesprek af met een praktijkopdracht en evalueren wij die aan het begin van het volgende coachgesprek.
De tussenliggende tijd kan daarom variëren van 2 tot 4 weken.

Omdat wij u geen trucjes leren, zult u zichzelf in dit coachtraject tegenkomen en uzelf als persoon beter leren kennen en verder ontwikkelen.

Als u verandert, verandert alles!

Duur

De ervaring leert dat een individueel coachtraject van vijf tot tien gesprekken van twee uur,  het beste rendement oplevert. Dit is afhankelijk van de probleemstelling.

Locatie

Over het algemeen is het een pré als de coaching niet op de werkplek zelf plaatsvindt. Een zekere afstand tot de organisatie kan betekenen dat er in vrijheid gezocht kan worden naar gedragsalternatieven. De gesprekken kunnen plaatsvinden op ons kantoor in Veenendaal.

Investering

De intake voor coaching is gratis. Het uurhonorarium voor coachgesprekken bedraagt € 295,-. De minimum gespreksduur is een uur per sessie, meestal zijn het sessies van twee uur per keer. De gesprekken worden achteraf per week gefactureerd. Vanwege onze CRKBO registratie is coaching vrijgesteld van BTW.

Optioneel is de BarOn EQ-i-test en de nabespreking hiervan met de trainer. Hiervoor geldt een minimum gespreksduur van twee uur. De kosten hiervan zijn € 680,- (exclusief 21% BTW) voor de test, de uitwerking en de bespreking van de resultaten.

Nazorg

De deelnemers kunnen na afloop van het coachtraject aanspraak maken op één gratis adviesuur van de trainer. Adviesafspraken vinden plaats op ons trainingsbureau. Daarnaast kunnen de deelnemers altijd telefonisch contact opnemen.

Mark Callaars, Agis:

Beïnvloeden en Beïnvloed Worden

Deze training heeft mij echt doen beseffen waar het in het leven om gaat, laat je gevoel spreken!! Perfecte combinatie van de trainers. Echt geraakt in mijn gevoel, bedankt daarvoor!