Mediation


Mediation

 

De essentie van Mediation is dat partijen die een conflict hebben onder begeleiding van een bemiddelaar met elkaar naar oplossingen zoeken. De Mediator is onpartijdig, onafhankelijk en vindt met jullie de optimale conflictoplossende weg. Zo kunnen ook twistende partijen op een nieuwe positieve manier contact met elkaar hebben.

Als jullie het conflict voor beide partijen acceptabel willen oplossen moeten jullie aan volgende voorwaarde voldoen:

  • Partijen moeten gemotiveerd en bereid zijn om tot oplossingen te komen. Dit betekent onderhandelen en water bij de wijn doen.
  • Rustig achterover leunen is er niet bij, het vraagt inspanning om resultaten te bereiken.
  • Er moet sprake zijn van een zekere mate van wederzijdse afhankelijkheid zo als bij: echtgenoten, buren, familiebanden, arbeidsrelaties.
  • De mensen die aan tafel zitten moeten bevoegd zijn om zaken te doen en afspraken te maken.

Waarom Mediation?

  •          Jullie komen eruit!
  •          De belangen van alle patijen wegen even zwaar
  •          De oplossing is gericht op de toekomst
  •          Mediation is sneller en goedkoper dan juridische procedures
  •          De sfeer is informeel

Onze Mediators

Onze Mediators zijn mensen met veel levenservaring, hebben kennis van het bedrijfsleven en de medische wereld. Om aan onze kwaliteitseisen te voldoen  hebben zij een gedegen specialistische opleiding afgerond.

Max de Haas is zowel in dienst- als in maatschapsverband ruim 30 jaar als arts werkzaam geweest. Nu tijdens zijn pensioen wil hij zeker niet achter de geraniums zitten (daarin lijkt hij wel op Aaron). Max zijn gedegen opleiding genoten in het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem. Daarna heeft hij MediMediationsopgericht. Zijn belangstelling richt zich vooral op conflicten waarbij artsen betrokken zijn.

Max richt zich naast de dynamiek van het ontstaan van conflicten concreet op creatieve en praktische oplossingen. Hij biedt objectieve gespreksleiding in vergaderingen met controversiële gespreksonderwerpen in een medische context.

Tijdsinvestering

Iedere probleem ligt anders, alle mensen met problemen zijn verschillend maar jullie zullen verrast zijn, gemiddeld zijn drie gespreken van twee uur voldoende om de oplossing op tafel te hebben.

William Wormgoor, Schiphol Group:

Beïnvloeden en Beïnvloed Worden

De trainer maakt waar wat er beloofd wordt. Een innerlijke reis door je eigen ik.