BarOn EQ-i

EQ uw succesfactor!

 

EQ is een indicatie voor succes, het geeft aan hoe een persoon kennis toepast op de actuele situatie, eigenlijk wordt het “gezonde verstand” gemeten en het vermogen zich in de steeds veranderende wereld te redden.

Uit onderzoek is gebleken dat emotionele intelligentie voor medewerkers belangrijk is om goed en adequaat te functioneren. Zowel als individu als ook in teamverband.

In onze trainingen wordt het concept van EQ op interactieve wijze in kaart gebracht en individuele ontwikkelingen worden in de gewenste richting bevorderd.

Men krijgt beter zicht op zichzelf en het functioneren binnen het team. Zo kan een team groeien in: wederzijds onderling respect, meer zicht op elkaars kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden.

Naast de globale EQ worden vijf dimensies gemeten, die weer verdeeld zijn over 15 factoren en alles samen vormt het profiel.

De 5 dimensies zijn:

  •      Intrapersoonlijk EQ         : hoe goed ken ik mijzelf en hoe tevreden ben ik hierover?
  •      Interpersoonlijk EQ         : hoe goed kan ik anderen begrijpen?
  •      Aanpassingsvermogen     : hoe realistisch zijn mijn wensen in relatie tot mijn omgeving?
  •      Stressmanagement           : wat beïnvloedt mij positief en negatief?
  •      Algemene stemming        : welke kansen liggen er voor mij?

Werkwijze

De test wordt door u digitaal ingevuld. De bespreking van uw resultaten is individueel met de trainer of is onderdeel van een Incompany training. Dan kunnen de resultaten ook in groepsverband besproken worden. Wij hechten veel waarde aan openheid en wederzijds respect. Belangrijk is dat uw eigen competenties en valkuilen helder worden en u leert hiermee om te gaan. Daarom blijven wij niet in theorie steken maar nodigen wij u uit om praktisch door verschillende oefeningen invulling te geven aan uw leerdoelen.

Abid Taous, Ipse de Bruggen:

Coachen op maat

De coach heeft me geholpen bewust te worden van mijn eigen beperkingen en mogelijkheden

De 'self-fulfilling prophecy cirkel' te doorbreken door andere 'overtuigingen' aan mezelf te vertellen. Ik kan zonder meer zeggen dat assertief gedrag een deel van mezelf is geworden.