Coachen op maat


Coachen op Maat

Inzicht geven, lef en durf oproepen 

Coachen is bij uitstek een persoonlijke benadering, Samen met uw coach gaat u, na een grondige analyse van uw probleemstelling, op zoek naar competenties of eigenschappen die u helpen om in alle werk- en privésituaties competent en authentiek te kunnen reageren.

Wij bieden coaching aan in vijf vormen:

  •   Het coachtraject op zichzelf: een individuele counseling, supervisie van u, uw functioneren en uw werksituatie.
  •   Coaching voorafgaand aan een training of trainingstraject.
  •   Na een training, om hetgeen in de training aan nieuw gedragsrepertoire is geleerd, te integreren in de praktijk.
  •   Coaching met thema's zoals Staan en Presenteren, Timemanagement en Projectmanagement.
  •   Coaching in combinatie met de BarOn EQ-i test.

 

De thema's van de coachgesprekken zijn sterk afhankelijk van uw wensen.

Werkwijze

Voorafgaand aan het individuele coachtraject vindt een intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt samen met u een eerste analyse gemaakt van uw situatie, uw leerdoel vastgesteld en een schatting gemaakt van het aantal gesprekken dat zal plaatsvinden. Dit wordt vastgelegd in een leercontract.

Ons doel als coach is praktisch en concreet ervoor te zorgen dat u in beweging komt, dat u uw eigen persoonlijkheid zo kunt inzetten dat u aan de eisen vanuit uw werk kunt voldoen. Hiervoor sluiten wij ieder coachgesprek af met een praktijkopdracht en evalueren wij aan het begin van het volgende coachgesprek.

De tussenliggende tijd kan daarom variëren van 2 tot en met 4 weken.

Omdat wij u geen trucjes leren zult u zichzelf in dit coachtraject tegenkomen, uzelf als persoon beter leren kennen en verder ontwikkelen.

Als u verandert, verandert alles!

Duur

De ervaring leert dat een individueel coachtraject van vijf tot tien gesprekken van twee uur, afhankelijk van de probleemstelling op basis van het intakegesprek, het beste rendement oplevert.

Locatie

Over het algemeen is het een pré als de coaching niet op de werkplek zelf plaatsvindt. Een zekere afstand tot de organisatie kan betekenen dat er in vrijheid gezocht kan worden naar gedragsalternatieven. De gesprekken kunnen plaatsvinden op ons kantoor in Veenendaal.

Investering

De intake voor coaching is gratis. Het uurhonorarium voor coachgesprekken bedraagt € 295,-. De minimum gespreksduur is een uur per sessie, meestal zijn het sessies van twee uur per keer. De gesprekken worden achteraf per maand gefactureerd. Vanwege onze CRKBO registratie is coaching vrijgesteld van BTW.

Optioneel is de BarOn EQ-i-test en de nabespreking hiervan met de trainer. Ook hiervoor geldt een minimum gespreksduur van twee uur. De kosten hiervan zijn € 680,- (exclusief 21% BTW) voor de test, de uitwerking en de bespreking van de resultaten.

Nazorg

De deelnemers kunnen na afloop van het coachtraject aanspraak maken op één gratis adviesuur van de trainer. Adviesafspraken vinden plaats op ons trainingsbureau. Daarnaast kunnen de deelnemers altijd telefonisch contact opnemen.

 


Coachen op maat is in overleg in te plannen. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Mark Callaars, Agis:

Beïnvloeden en Beïnvloed Worden

Deze training heeft mij echt doen beseffen waar het in het leven om gaat, laat je gevoel spreken!! Perfecte combinatie van de trainers. Echt geraakt in mijn gevoel, bedankt daarvoor!