Ga naar de inhoud
Header-nieuwbouw-2-scaled-aspect-ratio-2560-936

Scheepsnieuwbouw

Slimme ontwerpen: succesvolle vaartuigen

Op het gebied van de nieuwbouw van specialistische vaartuigen heeft De Haas Shipyards een uitstekende naam. Diverse succesvolle concepten en vaartuigen, hebben zich in de praktijk bewezen.

Slimme ontwerpen
In een slim ontwerp combineren we de meest ideale rompvorm met zuinige en duurzame voortstuwing en technieken en faciliteiten die zijn afgestemd op het werk waar het vaartuig voor wordt gebouwd. Of het nu een patrouille-, incidentbestrijdings- of surveyvaartuig is, een blusboot, een crewtender, een snelle interceptor of Unmanned Surface Vessel (USV). Dat doen we helemaal naar de wens van de klant.

Vaak is het resultaat zo succesvol dat uit de markt meer vraag ontstaat naar zo’n type. Zo zijn er van de patrouillevaartuigen, de Interceptor DHM1050 en de Seagull (voor onbemande mijnen- en onderzeebootbestrijding) inmiddels meerdere exemplaren gebouwd. De vaartuigen kunnen op maat worden aangepast voor specifieke opdrachtgevers en doeleinden.

 

Meer over de Interceptor

De Haas Nautical Lease

De Haas Shipyards kan alles verzorgen. Diverse opdrachtgevers kiezen voor een leasecontract op basis van Design, Build, Finance & Maintain. Daarmee weten ze gedurende de gehele levensduur van het vaartuig waar ze aan toe zijn: de kosten en de inzetbaarheid staan vast.

Bij dergelijke opdrachten maken we het ontwerp, bouwen we het vaartuig (of de vaartuigen), regelen we de financiering en verzorgen we over een vooraf afgesproken periode al het onderhoud (inclusief klasse maken).

Verkenning
Productie
Bouw en afbouw

De eerste verkenning

Als alle wensen en eisen duidelijk zijn wordt een concept- en basisontwerp van het vaartuig gemaakt. In deze fase voeren wij ook al overleg met classificatiebureaus en keurende instanties. Hiermee optimaliseren we het proces en de totale doorlooptijd.
Onze ontwerpers en engineers vertalen de uitkomsten van de eerste verkenning in een duidelijke ontwerpvisie en vervolgens in 3D-modellen die in deze fase worden geoptimaliseerd tot het ideale ontwerp. Ook hierbij staat het creëren van meerwaarde centraal. Deze meerwaarde betaalt zich onder meer uit in kostenbesparingen, emissiereducties en optimaal gebruikersgemak.

Productie van casco en componenten

Als alle aanpassingen en toevoegingen aan het concept- en basisontwerp zijn gemaakt, wordt het ontwerp gecontroleerd en doorgerekend. Als de resultaten van de doorberekening daartoe aanleiding geven, wat regelmatig voorkomt bij snelle vaartuigen, wordt een schaalmodel van de romp van het vaartuig gebouwd en getest. Betrouwbaarheid, duurzaamheid en performance is bij elk vaartuig immers van doorslaggevend belang.

Pas wanneer we er zeker van zijn dat het te bouwen vaartuig aan alle veiligheids- en functionele eisen voldoet, gaan we over tot het opstellen van een constructieplan en detailontwerp. Het constructieplan wordt zo efficiënt mogelijk ‘opgedeeld’ in verschillende secties, zodat een kosteneffectieve en snelle constructie mogelijk is. Aan het einde van deze fase is het ideale vaartuig op papier helemaal klaar en wordt er gestart met de bouw van het vaartuig.

machinekamer Blusboot

Bouw en afbouw

Zowel tijdens het ontwerp en de (af)bouw wordt de kwaliteit van het vaartuig doorlopend gecontroleerd volgens een intergraal inspectie- en testplan.
Hiermee wordt door middel van verificatie en validatie gezorgd dat het vaartuig aan alle eisen voldoet bij oplevering. Ook zijn hiermee het proces en de registraties verzorgd.

Inbedrijfstelling, testen en oplevering
Als de afbouw gereed is, volgt er een uitvoerige inbesdrijfstel- en testperiode aan de hand van de vooraf opgestelde HAT en SAT protocollen.
Na het succesvol doorlopen van alle testen is het vaartuig gereed voor oplevering en ingebruikname.